بازی باعث رشد کودک

کودکان بازی می‌کنند تا سرگرم باشند. به هر حال، وقتی آن‌ها مشغول بازی هستند، می‌توانند به طور ناآگاهانه مهارت‌های زندگی را توسعه دهند.وقتی کودک شما بازی می‌کند، او مهارت‌های زبانی، اجتماعی، هماهنگی جسمی، بلوغ عاطفی...

ادامه مطلب

سود و زیان بازی‌های رایانه‌ای

بازی در چهار جنبه، رشد جسمی ـ حرکتی، رشد شناختی، رشد عاطفی ـ روانی و رشد اجتماعی ـ اخلاقی موثر است. بازی باعث رشد بهتر اعضای بدن و کسب آمادگی های جسمی در آنها می...

ادامه مطلب

شش بازی خلاق برای کودکان

آیا می دانید بازی های کودکان تاثیر بسیار زیادی بر هوش و استعداد آینده آنها خواهد داشت؟در این مقاله به شش نوع از این بازی ها می پردازیمشن ‌بازیوسایل مورد نیاز:جعبه شن یا رفتن...

ادامه مطلب

سن موبایل و تبلت برای کودکان

از چه سنی موبایل و تبلت در اختیار کودکان قرار دهیم؟ یک روانشناس کودک نسبت به استفاده از موبایل و تبلت برای کودکان در سنین کودکی هشدار داد.‌"مرضیه محبوبی"، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری...

ادامه مطلب